Méér dan 10.000 toeschouwers
hebben Geert Fierens aan het werk gezien
als Petrus in de vertelevocatie Petrus de rots op weg.
Zijn begeestering, enthousiasme en professionalisme blijft velen bij.
In David Tegendraads brengt hij
één van de boeiendste en meest menselijke figuren
uit het oud testament tot leven.

David Tegendraads

Een oud verhaal
op een hedendaagse manier
voor velen in Vlaanderen!

Davide Tegendraads als een verfrissende en hedendaagse bruistablet in oude en nieuwe kerkgebouwen, dicht bjij de mensen thuis. Een boeiende avond vol spirit en vreugde. David Tegendraads is een moderne evocatie, van vertellen en toneel, zodat het oude verhaal "nu" herleeft.

"David Tegendraads" was te zien in meer dan 78 voorstellingen in Vlaanderen en Nederland. Méér dan 6500 toeschouwers waren getuige van deze boeiende profeet, strijder, vriend, priester en koning! Een grote dank aan alle organisatoren en toeschouwers.
Een echte tour wordt niet meer gepland. Alleen occasionele voorstellingen kunnen nog aangevraagd worden.

David Tegendraads in Sint-Godelievekerk

Verstilde vertelling

Een witte wand van dundoek waaruit gefilterd licht straalt of waarop blauwe sterretjes het firmament suggereren. Een batterij spots die 'toe-lichten' wat wordt gezegd. Een herdersstaf die koningsstaf wordt. Een bankje dat verhoog wordt. Flardjes muziek die een lied worden. Een verteller in een zwart pak tijdens het eerste en in een wit pak tijdens het tweede deel. Meer was er als decor en enscenering niet nodig om de 120 toeschouwers in de Sint-Godelievekerk op zaterdag 17 oktober te boeien. De verstilde vertelling 'David Tegendraads' was letterlijk adembenemend, want de hele kerk was anderhalf uur stil.
Dramaturg en acteur Geert Fierens wist niet alleen met de fiorituur van zijn taal en declamatie maar ook met de bravoure van zijn mimiek en handenspel ons bij de hand te nemen voor een wandeling door het levensverhaal van David, kleine herder en grote koning, vrome psalmzanger en wrede vrouwenzot. Menselijk, al te menselijk. Waarmee de Bijbel wil zeggen dat machthebbers niet vereerd mogen worden, zich nooit in de plaats van God kunnen stellen.
En Fierens maakte het duidelijk in een boeiende evocatie die wat nabespreking kon gebruiken en een drankje om de vele impressies door te spoelen. Vandaar dat veel toeschouwers na de voorstelling zich naar 'foyer' begaven, zijnde de zaal van de gemeenteschool. Het werd laat, wat zeggen wilde: het was goed. Zeer goed.
Met dank aan de vriendenkring van Onze Ark die voor de technische assistentie en de omkadering heeft gezorgd.

Mark Van De Voorde

David op de startdag in Assenede!

Meer dan 80 enthousiaste medewerkers van de federatie Assenede waren zondag 8 september samen om het nieuwe werkjaar feestelijk in te zetten. Naast een drankje en een hapje, een fijne ingetogen gebedsmometn was David tegendraads er te gast. Het werd een boeiende ontmoeting tussen de vriend van David en de vele toeschouwers! Zoals steeds, wie er niet bij was ... miste wat.

David ... op weg als één van de Drie Koningen in Berlare!

Nadat de meer dan 50 vormelingen "drie koningen" hadden gezongen, kwamen ze naar "David" kijken. Het werd een fantastische ervaring die hen zeker zal bijblijven ... vooral dat David met het vertrouwen in zijn God alle moeilijkheden kon overwinnen!
's Avonds was er ook nog een voorstelling voor alle ouders en parochianen. Eén van de vele aanwezigen beschreef nadien de voorstelling als volgt : "Fantastisch! Wonderbare openbaring en vertolking van een oud verhaal dat nog lang niet is afgelopen!" (M. Steyaert)

Het nieuwe jaar goed gestart!

De promotie pakketten (met affiches, flyers, toegangskaarten en het Davidboek) voor de organisatoren van David Tegendraads in maart 2013 staan klaar! Veel succes! Wij kijken er naar uit!

Schitterende avond in Aalst!

Het werd een ongelooflijke avond in de OLV-kerk te Aalst. Meer dan 160 toeschouwers waren ondanks de koude toegestroomd om zich in deze advent te laten inspireren door David. Ook Bisschop Van Looy was aanwezig en genoot samen met alleanderen van een boeiende avond. " Het woord van de Schrift komt met David Tegendraads écht tot leven en alzo dicht bij ons" verklaarde hij nadien. Dank aan alle medewerkers, maar vooral aan Pastoor Peter! (foto Dirk Plas)

David Tegendraads in Kasterlee!

De federatie Kasterlee bood met "David Tegendraads" aan meer dan 160 toeschouwers een fantastische avond aan ! en aan David gaf ze een rechtstaand applaus! Dankjewel!
Ook in de namiddag waren al méér dan 100 vormelingen en plussers heel enthousiast! Zij hadden na de voortelling nog een heel boeiende verwerking met hun catechisten.

Lees ook het mooie artikel van Els Geudens.

"David Tegendraads" en de synode omtrent de Nieuwe evangelisatie

Neen, "David Tegendraads" zal wel niet te gast zijn op de komende synode met als thema ‘De nieuwe evangelisatie voor het overbrengen van het christelijke geloof’ dan plaats vindt van 7 tot 28 oktober eerstkomend in het Vaticaan plaats.
Maar ... "David Tegendraads" is al wèl met die nieuwe evangelisatie volop bezig! In het werkdokument van de komende synode doet men immers een oproep tot "een vernieuwing van de Kerk en beklemtoond daarbij dat een nieuwe taal nodig is om het evangelie / bijbel te verkondigen!". Lees hierover meer.

En dat doen we nu reeds met deze vertelevocatie! Lees de vele reacties.
Of dus: nog een reden om David Tegendraads bij jullie te programmeren! Neem hiervoor contact met ons op!

Na 26 voorstellingen ...

... bouwen we nu een rustigere periode in ;-) En dat doet deugd.
Maart en april waren heerlijke drukke maanden. Gemiddeld waren we 3maal per week ergens in Vlaanderen te gast.
Steeds opnieuw - in grote en soms in minder grote groepen - werd het publiek getroffen door die enorm boeiende figuur David.

Getuige hiervan deze reactie:

"Hij was de herder die Goliath neersloeg, de krijger die vele oorlogen won, de staatsman die zijn volk welvaart bracht, de koning die een stad van vrede uitbouwde, de poëet die prachtige psalmen schreef, de priester die danste voor zijn God .. hij was zoveel mens in één mens.
Deze bijna laatste zin uit de evocatie blijft me sterk bij. Inderdaad, niet de verteller is bij deze evocatie de belanrgijkste, maar wél over wie Geert 90 minuten lang op zulke authentieke wijze vertelt dat je al die tijd aan zijn lippen hangt. En is dat misschien ook niet de toeschouwer?
" J.v.D.

Op 8 juli zijn we te gast voor een unieke en schitterende zomerse voorstelling in de Abdij van Averbode. Welkom!

In het najaar staan we alweer op vele plaatsen o.a. Oostende, Aartselaar, Lichtaart, Aalst, Heverlee ... (volledige kalender verschijnt half augustus op deze site).
Wil je dat we ook in jouw parochie, federatie, gemeenschap, ... komen? Neem dan heel vlug contact op!
We wensen iedereen een deugddoende zomer!

Volg ons op facebook

Speelkalender

Een echte tour wordt niet meer gepland. Alleen occasionele voorstellingen kunnen nog aangevraagd worden.

Sponsors