Méér dan 10.000 toeschouwers
hebben Geert Fierens aan het werk gezien
als Petrus in de vertelevocatie Petrus de rots op weg.
Zijn begeestering, enthousiasme en professionalisme blijft velen bij.
In David Tegendraads brengt hij
één van de boeiendste en meest menselijke figuren
uit het oud testament tot leven.

Wie kent er nu David niet?

Was hij het niet, die als kleine herder tegen de grote reus Goliath ging vechten? En won! En dan later koning werd in de stad Jeruzalem? Was hij het ook niet die de ark van het verbond eindelijk een volwaardige plaats in deze hoofdstad heeft gegeven? En we kennen hem zeker en vast ook van de “ster” die naar hem genoemd wordt. Niet zomaar een ster, maar één met twee driehoeken door elkaar verweven en nu gebruikt als hèt symbool op de vlag van Israël.
En wordt er ook niet elk jaar opnieuw met Kerstmis verteld dat Jezus uit het huis van David afstamt? Ja toch?!

Dan is het heel duidelijk: iedereen kent David!

Of toch niet (helemaal) ?

Maar wist je ook dat deze uitverkorene méér dan 7 jaar heeft rondgetrokken als een zwerver en een vluchteling met in zijn zog een stelletje rovers en bandieten?
Of dat hij vele verschillende vrouwen het heel hof heeft gemaakt en ze zo een voor een allemaal in zijn harem heeft ingepalmd? En dan zwijgen we best over het feit dat hij 9 zonen had van … jawel evenveel vrouwen. En dat diezelfde zonen later het leven voor elkaar heel zuur hebben gemaakt, tot zelfs onderlinge doodslag toe!

Zo mooi was het blijkbaar dan ook niet allemaal....

Wie was hij dan : een ijdeltuit of een gezalfde Gods?

In wel vier dikke bijbelboeken wordt op het eerste zicht het succesrijke verhaal van deze man uitgebreid en gedetailleerd beschreven: van herder over militair tot koning. Tussendoor lezen we ook de minder fraaie verhalen.
Als je, als gelovige, deze boeken doorbladert, dan ontdek je - hoewel David ernstige menselijke fouten beging - dat hij ook “wandelde met God”. Zijn geloof - soms onstuimig en impulsief, soms zoekend en twijfelend, vaak heel nederig en vol berouw - lezen we vooral in de aan hem toegeschreven vele psalmen!

Zijn er wel archeologische vondsten van deze koning David ?

Een onthutsend antwoord: nauwelijks!

In feite is er over zijn periode van de 10de en 11de v. Chr., en dat ondanks vele opgravingen en onderzoekingen, weinig of niets gevonden. Slechts enkele historici nemen zelfs aan dat koning David als historische figuur wel heeft bestaan! Zij zijn er van overtuigd dat de meeste Davidverhalen eerder tot de mythen behoren ...

Boeiend dus om het te beluisteren!

Volg ons op facebook

Speelkalender

Een echte tour wordt niet meer gepland. Alleen occasionele voorstellingen kunnen nog aangevraagd worden.

Sponsors