Visie en missie

Roeach vzw wil vanuit een levensechte, vurige en open spirit, en in een geest van vriendschap en vertrouwen, fungeren als een katalysator in het aanbieden van zingeving aan alle mensen.

Lees meer »

Activiteiten

Een overzicht van de hoogtepunten uit de vele activiteiten die Roeach (mee) organiseerde sinds haar feitelijk ontstaan, samen met lopende activeiten en plannen voor in de nabije toekomst.

Lees meer »

Wie zijn wij

Roeach vzw bestaat uit vrijwilligers die samen met het bestuur werken mee aan het creatief, organisatorisch en ondersteunend proces. Daarnaast geeft de adviesraad van vrijwilligers en vele externen input en kracht aan de werking.

Lees meer »